Bez czarny

Czarny bezSambucus nigra jest wszechstronn? ro?lin?, która niemal w ca?o?ci mo?e by? wykorzystana do celów leczniczych. Ro?nie w wielu miejscach, m. in. na nieu?ytkach, w rzadkich lasach i na ??kach. W Polsce jest pospolity. Niektórzy twierdz? nawet, ?e bez czarny to chwast który rozrasta si?, gdziekolwiek zapu?ci korzenie. Nie wiedz? jednak, jak warto?ciowa jest to ro?lina. Mo?esz zrobi? z niego kompoty, d?emy, zapieka?, pi? jako herbat?, do wykorzystania jest te? rdze? ga??zek czy korzenie. Wi?c dlaczego by nie skorzysta? z darów polskiej natury?

Jak dzia?a?

Jego dzia?anie jest szerokie, w zale?no?ci od tego, jak? cz??? chcemy wykorzysta?. Czarne owoce s? u?ywane jako ?rodek napotny i przeciwbólowy. Maj? równie? dzia?anie przeczyszczaj?ce, oczyszczaj?ce organizm (usuwaj? toksyny), przeciwzapalne. Pomagaj? na zaparcia, problemy z trawieniem, biegunki, a tak?e nerwice. Bia?e kwiaty o mocnym zapachu zwi?kszaj? elastyczno?? naczy? krwiono?nych. Pomog? w leczeniu kataru i gor?czki, tak?e wspomagaj?co na gru?lic?, problemy z nerkami oraz choroby skóry. Natomiast li?cie zwi?kszaj? odporno??, dzia?aj? moczop?dnie, a tak?e napotnie. Uszczelniaj? naczynia krwiono?ne, lecz? choroby jamy ustnej. Mo?na wykorzysta? te? rdze?. M?ode ga??zki, a w?a?ciwie ich wn?trze pomagaj? na pozbycie si? wody z organizmu, kamic?, artretyzm i reumatyzm. Ogólnie surowiec z tego krzewu leczy migda?ki, gryp?, katary, astm?, alergie, choroby krtani, zatoki. Pomaga w stanach napi?cia nerwowego, reumatyzmie, oczyszcza krew i ?agodzi podra?nienia.

Co w sobie ma sambucus nigra?

Kwiaty to skarbnica soli mineralnych, garbników, olejku, flawonoidów i steroli. Owoce zawieraj? pektyny, kwasy owocowe, sole mineralne oraz witaminy (A i C zadbaj? o twoj? odporno??), antocyjanin?, ?luz i flawonoidy.

Proste przepisy na zdrowie

Najpro?ciej jest zaopatrzy? si? w sok, który najlepiej zrobi? samemu. Zbierz dojrza?e owoce (prze?om sierpnia/wrze?nia), gotuj na ma?ym ogniu. Musz? pu?ci? soki. Nast?pnie odci?nij je, dodaj cukier lub miód rozpuszczony w gor?cym soku w proporcjach jeden do dziesi?ciu i rozlej. Trzymaj w ciemnym suchym miejscu i za?ywaj codziennie z gor?c? wod? na popraw? odporno?ci, oraz przy zaparciach. Poprawia te? drogi moczowe, pomaga na moczenie nocne, reguluje czynno?? nerek.

Mo?na te? zrobi? sobie napar z kwiatów. Suszone lub ?wie?e kwiaty zalej wrz?c? wod? i pij ma?ymi porcjami przez ca?y dzie?. Taka herbatka pomo?e ci na infekcje, gor?czk?, zapalenie oskrzeli. Wspomaga przy kaszlu, zalegaj?cym ?luzie, katarze, zw?aszcza u dzieci. Ten napar pomo?e te? na obola?e stopy. Mocz je w naparze przez kilkana?cie minut, a poczujesz du?? ulg?.

Czemu nie zrobi? sobie zawczasu syropu, pomocnego przy wszelkich zimowych infekcjach? Na ok. pó? kilo ?wie?ych kwiatów nale?y wzi?? 3/4-1 kg cukru. Do litra wody dodaj cukier, rozpu??. Umyte kwiaty w?ó? do wyparzonego du?ego s?oika i zalej bardzo gor?cym syropem. Pozostaw na kilka dni i odced? do butelek. Pij do herbaty lub po ?y?eczce, kiedy czujesz ?e zaczyna si? infekcja.

Przy cukrzycy pij nast?puj?cy napar: we? suszone kwiaty bzu czarnego, li?? borówki czernicy, sza?wii, pokrzywy, brzozy, ziele fio?ka trójbarwnego, korze? mniszka i koz?ka lekarskiego, a tak?e owoc ja?owca. Wymieszaj w równych proporcjach, zalej ?y?k? mieszanki wrz?c? wod? i odstaw do naci?gni?cia. Pij trzy razy dziennie, zaparzaj?c herbatk? zawsze na ?wie?o. Zreszt? same li?cie i p?dy bzu czarnego zaparzone w formie herbaty pite codziennie obni?aj? poziom cukru w organizmie.

Na gor?czk?, przezi?bienie i gryp? pij trzy razy dziennie napar z kwiatu bzu czarnego, owocu g?ogu, korzenia lubczyku, kwiatu lipy i owocu maliny. Dzia?a wzmacniaj?co i napotnie.

Masz nadci?nienie? Pij dwa razy dziennie herbatk? z mieszanki kwiatów bzu czarnego, kwiatów i owoców g?ogu, jemio?y, skrzypu polnego, morszczynu p?cherzykowatego, owocu ró?y i korzenia koz?ka lekarskiego.

Na nerwobóle przygotuj nast?puj?cy napój: zmieszaj kwiat bzu czarnego z korzeniem koz?ka, lip? i dziurawcem, dodaj te? ziele tymianku i kwiat wi?zówki oraz kor? wierzby. Pij regularnie trzy razy dziennie, a odczujesz popraw?.

Je?li masz hemoroidy, bez tak?e mo?e ci si? przyda?. We? w równych proporcjach podbia?, pio?un, skrzyp polny, babk? lancetowat?, wymieszaj i z jednej ?y?eczki zrób napar. Parz, a? naci?gnie i (je?li ju? tego dnia nie wychodzisz!), dodaj do mieszanki rozgnieciony z?bek czosnku. Przeced? i wypij ciep?e. Powtarzaj kuracj? codziennie, a? zobaczysz efekty.

Lubisz powid?a? Zrób je z bzu. Owoce sma? jak zwyk?e powid?a a? do zag?szczenia. Jedz codziennie, same lub na chlebku (najlepiej pe?noziarnistym), to pomo?e przy wypró?nianiu i wrzodach.

Inn? opcj? jest odwar. Mo?na go zrobi? z kory - wtedy pomaga na trawienie. Je?li robiony z korzenia i stosowany wewn?trznie kilka razy dziennie – pomo?e na opuchlizn?. Dla przypomnienia - odwar robimy poprzez zalanie wod? i ogrzewanie do temperatury bliskiej wrzeniu, nast?pnie mo?emy pozostawi? do naparzenia.

A zewn?trznie?

Z kwiatów mo?na zrobi? napar, pozostawi? do naci?gni?cia i dodawa? do k?pieli jako ?rodek rozgrzewaj?cy, pomagaj?cy na choroby skóry. Stosuj te? jako ok?ad. Mo?esz dorzuci? kwiat rumianku, aby wzmocni? dzia?anie ?agodz?ce.

Zniszczone, zaczerwienione r?ce odzyskaj? ?adny wygl?d dzi?ki odwarowi z li?ci bzu i eukaliptusa gotowanej w litrze wody. Nale?y go przecedzi?. W?ó? r?ce do ciep?ego odwaru na kilka-kilkana?cie minut. Wytrzyj i oprósz talkiem. Je?li go nie masz, to nada si? te? m?ka owsiana. Twoje r?ce b?d? bia?e i g?adkie.

Inny sposób to zrobi? sobie maseczk? na d?onie z wazeliny i czarnego bzu. Kilka ?y?ek wazeliny podgrzewaj na malutkim ogniu dodaj?c kwiaty sambucus nigra. Pozostaw na godzin?, rozpu?? wazelin?, przeced? i przelej do szklanego naczynia. Maseczk? stosuj w miar? potrzeb.

Je?li masz przesuszon? skór? na ca?ym ciele, zrób sobie k?piel! Gar?? suszonych kwiatów czarnego bzu i drugie tyle rumianku zaparz, dodaj kilka ?y?ek mleka w proszku lub ?wie?ego. Pozostaw do naci?gni?cia, przecedzony wlej do wanny, pozosta?o?ci zawi? w cienki woreczek i te? w?ó? do wody. Potem mo?esz ju? rozkoszowa? si? pachn?c? k?piel?.

Suche w?osy s? twoim problemem? Pomo?e ci p?ukanka z korzenia ?opianu i suszonych kwiatów czarnego bzu. Zalej zio?a wrz?tkiem, pozostaw na godzin?, przeced? i wyp?ukaj w?osy po ka?dym myciu.

I na koniec przepis kulinarny! Kto powiedzia?, ?e zio?a wykorzystujemy tylko do leczenia? Baldachy kwiatów bzowych obetnij, maczaj w cie?cie nale?nikowym i sma?. Proste i pyszne!

Uwaga! Potrzebna rozwaga!

Nie wolno je?? ?adnej cz??ci ro?liny na surowo. Sambunigryna w niej zawarta dzia?a wymiotnie i powoduje bóle brzucha. Surowiec zawsze nale?y przetworzy?, np. ususzy?, ugotowa?.