Zdrowie

Sza?wia lekarskaSza?wia lekarska - ro?lina przyprawowa i lecznicza

Sza?wia lekarska wywodzi si?, z rejonu Morza ?ródziemnego (Grecji, W?och, Jugos?awii) jednak rozsia?a,

Bezsenno??Bezsenno?? - 5 mo?liwych przyczyn i porady, jak z nimi walczy?

Problemy ze snem mog? mie? ró?ne pod?o?e, a postawienie trafnej diagnozy nieraz wymaga udania si? do ki

Haluksy

Ci?g?y ból niepozwalaj?cy normalnie funkcjonowa?, problemy z w?o?eniem stopy do buta ze wzgl?du jej zni

Jelito

Przewód pokarmowy - to w?a?nie stamt?d wszelkie zdrowe i niezbyt dobre substancje dostaj? si? do krwi.

Czarny bezBez czarny

Sambucus nigra jest wszechstronn? ro?lin?, która niemal w ca?o?ci mo?e by? wykorzystana do celów leczniczy

Nasiona chiaNasiona chia

Ju? Aztekowie w czasach prekolumbijskich korzystali z dobroczynnego dzia?ania nasion chia. Owalne zi

ZiemniakiZiemniak

Nie wyobra?amy sobie obiadu bez ziemniaków. Jednak, czy kto? zdaje sobie spraw? z w?a?ciwo?ci tego popu

Jagody gojiJagody goji

Jagody goji dopiero od niedawna goszcz? na rynku europejskim - ich pojawienie si? zawdzi?czamy g?ównie

P?esznikBabka p?esznik

Babka p?esznik z powodu swojego pochodzenia czasami nazywana bywa w Polsce babk? ?ródziemnomorsk?. Mimo

?urawina?urawina

?urawina mo?e przynie?? nam ulg? w zapaleniu p?cherza moczowego, chorobach uk?adu oddechowego, kamie

?yworódka pierzasta

?yworódka to ro?lina o bardzo cennych w?a?ciwo?ciach leczniczych, bowiem jej li?cie zwieraj? mnóstwo cenny

AroniaAronia

Aronia jest jednym z najch?tniej wybieranych owoców, w du?ej mierze ze wzgl?du na swoje cenne w?a?ciwo?

Zdrowe mieszkanieJak zdrowo ?y?? O zdrowym domu i mieszkaniu

Przezi?bienia, alergie, z?e samopoczucie najcz??ciej wynikaj? z tego jak ?yjemy. Warto zastanowi? si

St?uszczenie w?trobyAlkoholowe st?uszczenie w?troby - jakie zmiany nale?y wprowadzi? w swej diecie?

Nasza w?troba nara?ona jest na wiele chorób. Niestety, wiele z nich to skutek naszych codziennych zanie

MalinyLi?cie maliny dodaj? zdrowia

Li?cie maliny dodaj? zdrowia. Maliny kojarz? si? z beztroskim czasem wakacji. Mo?na z nich wyci?gn??