Baza wiedzy

PiwoPiwo - w?a?ciwo?ci lecznicze i od?ywcze. Kaloryczno?? - ile kalorii ma piwo?

Piwo - orze?wiaj?cy napój z nut? goryczki znany by? ju? w 4000 roku p. n.e. Pocz?tkowo wytwarzany by? p

Dymnica pospolitaDymnica pospolita i jej w?a?ciwo?ci

Dymnica pospolita to jednoroczna ro?lina, której charakterystyczn? cech? jest pe?na drobnych li?ci ?ody

Orzechy brazylijskieOrzechy brazylijskie - w?a?ciwo?ci, kalorie, selen

Orzechy brazylijskie - bogate ?ywieniowo ?ród?o selenu Wiele cennych ro?lin wzbogacaj?cych zdrow? diet?

Miód

Stosowany od tysi?cy lat, lecz nie doceniany... nie zast?piony podczas chorób sezonowych: ból gard?a,grypa

Naturalne wspomagacze zdrowia i urodyZio?a, owoce, warzywa - naturalne dla zdrowia i urody

W XXI wieku wszyscy p?dz? naprzód zaj?ci prac?, karier? zawodow? próbuj?c obowi?zki pogodzi? z ?yciem pryw

Koper w?oskiKoper w?oski (fenku?) - w?a?ciwo?ci lecznicze i prozdrowotne

Koper w?oski (fenku?) od dawna znany i stosowany w medycynie naturalnej ma w?a?ciwo?ci lecznicze i p

ArganiaArgania ?elazna

To niewielkie kolczaste drzewo pochodzi z odleg?ego Maroka, jednak wiedza na temat jego leczniczych

Rumianek przy drodzeRumianek i dziurawiec na zdrowie od tysi?cy lat

Jad?c polskimi drogami cz?stszym widokiem, jaki widzimy zza szyb samochodu s? przydro?ne bia?e i ?ó?te

Ro?liny - ró?a, symbolikaSymbolika ro?lin w kulturze chrze?cija?skiej

Kultura chrze?cija?ska zawiera mnóstwo symboli, które pomagaj? wyja?nia? wiar?, ale te? znajduj? zastosowa

Pestki dyniDlaczego warto je?? pestki dyni?

?uskanie pestek dyni to bardzo zajmuj?ca czynno??, która potrafi wci?gn?? na wiele d?ugich godzin. Dla

Ziele angielskieZiele angielskie

Z pewno?ci? ziele angielskie jest jedn? z przypraw najpowszechniej wykorzystywanych w polskich domac

KapustaKapusta

Kapusta zajmuje wyj?tkowe miejsce w?ród warzyw, zarówno jako sk?adnik po?ywienia, jaki i produktów leczniczyc

Glistnik jaskó?cze ziele

Zapewne niewielu z nas s?ysza?o nazw? glistnik jaskó?cze ziele. Jest to jednak ro?lina pospolita na ca?

KarczochKarczoch i jego w?a?ciwo?ci lecznicze

Bogactwo ro?lin jest naszym ?yciem. To one w?a?nie tworz? pozytywn? aur?, która zdrowotnie wp?ywa nie t

Czarny bezCzarny bez i jego niezwyk?e w?a?ciwo?ci

Lista naturalnych leków i kosmetyków jest d?uga, a coraz szersza wiedza na temat otaczaj?cych nas ro?lin l

Imbir i jego w?a?ciwo?ciImbir i jego w?a?ciwo?ci lecznicze

Imbir ma ca?e mnóstwo korzystnych dla cia?a w?a?ciwo?ci leczniczych i w wielu kulturach (np. w krajach

OstropestOstropest - cenne wsparcie nie tylko dla w?troby

Ostropest plamisty jest cennym wsparciem dla naszej w?troby, jednak nie tylko z tego wzgl?du warto k

CzosnekCzosnek a uk?ad pokarmowy

Zdrowa dieta, w której pojawiaj? si? sk?adniki pomagaj?ce nam w prawid?owym trawieniu, to sprawa bardzo

Mi?taMi?ta - przyprawa, zastosowanie

Mi?ta jest jednym z tych zió?, które ciesz? si? du?ym uznaniem zarówno w kuchni, jak i w medycynie naturalnej

GorczycaGorczyca - przyprawa, zastosowanie

Gorczyca znana jest przede wszystkim jako przyprawa, cho? w?ród jej sk?adników nie brak substancji wyj?tko

Praca kucharzaBHP w pracy kucharza

Zawód jakim jest kucharz, wymaga nie tylko ?wietnego zmys?u smaku, ale równie? i dobrej organizacji oraz p

Zasady BHPCzym jest BHP?

Jak powinni?my zachowa? si? kiedy wybuchnie po?ar?Co zrobi? je?li w naszej pracy panuje straszny ha?