Mi?ta - przyprawa, zastosowanie

Mi?taMi?ta jest jednym z tych zió?, które ciesz? si? du?ym uznaniem zarówno w kuchni, jak i w medycynie naturalnej. Mi?ta pieprzowa jest uniwersaln? ro?lin?, która sprawdza si? te? w przemy?le spo?ywczym oraz kosmetycznym.

W jaki sposób ka?dy z nas mo?e skorzysta? z jej wyj?tkowych w?a?ciwo?ci? O tym, ?e mi?ta ma korzystny wp?yw na zdrowie, wiadomo od dawna. Mentol, uznawany za najwa?niejszy sk?adnik tego ziela, ma silne w?a?ciwo?ci bakteriobójcze.

Herbatka z mi?dzy od dawna stosowana jest jako lek na dolegliwo?ci ?o??dkowe. Mi?ta mo?e nie tylko z?agodzi? problemy z bólem brzucha, ale i poprawi? apetyt. Dodatkow? zalet? tego ziela s? te jego w?a?ciwo?ci, dzi?ki którym mi?ta pomaga w walce ze zbyt wysokim ci?nieniem.

Mi?t? mo?na te? z powodzeniem wykorzysta? w kuchni. Jako przyprawa cz?sto pojawia si? ona w kuchni w?oskiej, w której stosowana jest przede wszystkim jako dodatek do karczochów oraz szpinaku. Cz?sto pojawia si? ona w sa?atkach, a jej li?cie mog? poprawi? smak kotletów wieprzowych lub pieczonej baraniny. Jednym z ciekawszych da? jest tu przepis na kotlety wieprzowe po persku, w którym jako przyprawa pojawia si? nie tylko ziele mi?ty, ale tak?e sól, pieprz i czosnek.