Koper w?oski (fenku?) - w?a?ciwo?ci lecznicze i prozdrowotne

Koper w?oskiKoper w?oski (fenku?) od dawna znany i stosowany w medycynie naturalnej ma w?a?ciwo?ci lecznicze i prozdrowotne. Koper i olejek koprowy maj? te? zastosowanie w kuchni - koper wykorzystywany jest jako przyprawa oraz jarzyna, dodawany do sa?atek, zup i sosów podkre?la smak i charakter potrawy. Olejek koprowy wykorzystywany jest do aromatyzowania wódek i wyrobów cukierniczych.

W?a?ciwo?ci kopru w?oskiego

Jego w?a?ciwo?ci wykorzystywane s? w zio?olecznictwie do leczenia schorze? uk?adu oddechowego, w przezi?bieniach, grypie i stanach grypopodobnych. Koper stosowany jest jako ?rodek wykrztu?ny - zwalcza drobnoustroje i przywraca, prawid?owy ruch nab?onka rz?skowego zmniejszaj?c, g?sto?? wydzieliny oskrzelowej. Fenku? ma, dzia?anie napotne i przeciwgor?czkowe, w?a?ciwo?ci te s? pomocne w leczeniu ró?nego rodzaju infekcji.

W schorzeniach dróg oddechowych wykorzystywane s? inhalacje z dodatkiem olejku kopru w?oskiego. Kilka kropel olejku dodane do gor?cej wody wdychane pod przykryciem pomagaj? oczy?ci? drogi oddechowe - inhalacja powinna trwa? oko?o 15 minut. Olejek mo?e by? te? podawany z dodatkiem miodu jako ?rodek wykrztu?ny. Napar z kopru w?oskiego pomocny jest w stanach zapalnych jamy ustnej, gard?a i aftach - ?agodzi podra?nienia i dzia?a antyseptycznie.

Napar z kopru w?oskiego

Wykorzystywany jest w dolegliwo?ciach uk?adu pokarmowego - ?agodzi wzd?cia oraz ?agodzi dolegliwo?ci bólowe. Koper ma delikatne w?a?ciwo?ci przeczyszczaj?ce, wzmaga ruchy perystaltyczne jelit oraz zmniejsza napi?cie mi??ni g?adkich. Owoce kopru pobudzaj? wydzielanie ?ó?ci i soku ?o??dkowego – stosowane s? przy zaburzeniach trawienia, zaparciach, wzd?ciach i bólach miesi?czkowych.

W fitoterapii napar z kopru w?oskiego polecany jest na pobudzenie laktacji, fenku? jest te? jednym ze sk?adników mieszanek mlekop?dnych dost?pnych w aptekach. Napar z kopru w?oskiego polecany jest na z?agodzenie kobiecych dolegliwo?ci (miesi?czka, klimakterium). Olejek z kopru stosowany jest jako naturalny ?rodek zwalczaj?cy paso?yty (wszy, pch?y, ?wierzbowce), posiada dzia?anie bakteriobójcze i odstraszaj?ce.

Witaminy i minera?y zawarte w kopru w?oskim

Koper w?oski zawiera witaminy: A, C, E, K. oraz witaminy z grupy B, i minera?y (wap?, magnez, ?elazo, fosfor, sód, cynk i potas). Bulw? kopru w?oskiego mo?na spo?ywa? na surowo, grillowan? lub gotowan? - bulwa polecana jest szczególnie w diecie odchudzaj?cej, wspomaga trawienie, przemian? materii i jest niskokaloryczna. Bulwa kopru w?oskiego ma dzia?anie prozdrowotne, zapobiega udarom i zawa?om, korzystnie dzia?a na ci?nienie i zawiera cenne sk?adniki od?ywcze.

W?a?ciwo?ci kopru w?oskiego zosta?y docenione ju? w staro?ytnym Rzymie i Grecji - fenku? stosowany by? w ró?nego rodzaju dolegliwo?ciach m. in. chorobach skórnych, stanach bólowym oraz dolegliwo?ciach ?o??dkowych. W?a?ciwo?ci prozdrowotne i lecznicze kopru w?oskiego doceniaj?, te? mi?o?nicy zdrowego od?ywiania wykorzystuj?c sk?adniki od?ywcze zawarte w jarzynie. Warzywo cenione jest za smak, zapach i sk?adniki w nim zawarte - odpowiednio przyrz?dzone zadowoli nawet wybrednego smakosza i dostarczy cennych witamin.