Dymnica pospolita i jej w?a?ciwo?ci

Dymnica pospolitaDymnica pospolita to jednoroczna ro?lina, której charakterystyczn? cech? jest pe?na drobnych li?ci ?odyga oraz rurkowate kwiaty zebrane w do?? rzadkie grona. Dymnica pospolita jest przez wiele osób traktowana tylko jako chwast, który cz?sto pojawia si? na nizinnych oraz górskich obszarach w Europie oraz w zachodniej cz??ci Azji. Wiadomo jednak, ?e dymnica pospolita mo?e sta? si? zarówno cennym lekiem, jak i naturalnym kosmetykiem.

Aby mog?a z niej skorzysta? medycyna naturalna oraz kosmetyka, nale?y w okresie od maja do lipca zebra? kwitn?ce ziele, a nast?pnie starannie wysuszy? je w cieniu. Ziele to zawiera wiele cennych substancji mineralnych oraz kwasów organicznych, które mog? mie? korzystny wp?yw na nasze zdrowie i urod?.

Kosmetyka si?ga przede wszystkim po napar z dymnicy. Jest on szczególnie zalecany jako kosmetyk do piel?gnacji zanieczyszczonej skóry. ?wie?y sok z dymnicy wraz z m?k? pszenn? mo?na wykorzysta? do produkcji naturalnej maseczki kosmetycznej. Jest ona skutecznym ?rodkiem w przypadku tych osób, które maj? problemy zwi?zane z t?ust? cer? oraz z tr?dzikiem. Maseczka taka pozwala jednocze?nie skuteczni oczy?ci? pory. Z dymnicy i jej niezwyk?ych w?a?ciwo?ci ch?tnie korzysta te? medycyna naturalna.

Tu jej ziele stosowane jest jako naturalny lek, pomocny przy problemach z woreczkiem ?ó?ciowym oraz przy zaburzeniach pokarmowych. Mo?e mie? ona jednocze?nie bardzo dobry wp?yw na w?trob?, bywa te? pomocna przy wrzodach i zaparciach. Jako naturalny lek dymnica dobrze sprawdza si? równie? w przypadku takich problemów, jak zapalenie dróg moczowych.