Czym jest BHP?

Zasady BHP

  • Jak powinniśmy zachować się kiedy wybuchnie pożar?
  • Co zrobić jeśli w naszej pracy panuje straszny hałas, a nas o tym nie uprzedzono?
  • Kto nam zapewnia odzież roboczą?

Na wszystkie te pytania, bardzo dokładnie udziela informacji kodeks BHP.

Czym jest BHP?

To zbiór zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, jakie powinien przestrzegać pracownik i pracodawca. Zadaniem pracodawcy jest również to, aby każdy pracownik miał możliwość zapoznania się z tymi zasadami. Z tego też względu, nikogo nie ominie szkolenie BHP. Pracodawcy doskonale dają sobie sprawę, że niedopełnienie obowiązku szkolenia pracowników, grozi wieloma sankcjami w tym finansowymi.

Generalnie zasady BHP to cały zbiór przepisów i jak sama nazwa wskazuje, nie przestrzeganie ich to przestępstwo. Za przykład, można tu podać pracownika budowy, który nie założył kasku, a przełożony nie zwrócił na to uwagi. Pracownik w wyniku potknięcia spada z drabiny i doznaje urazu głowy. Odpowiedzialny za taki stan rzeczy jest właśnie pracodawca, a nie pracownik. Sprawa zostaje zgłoszona do inspekcji pracy, a ta nakłada na pracodawcę karę finansową. Oprócz tego - musi on zapłacić odszkodowanie pracownikowi za stratę zdrowotną.