Arnika górskaDu?e kwiaty arniki górskiej o intensywnej, pomara?czowo-?ó?tawej barwie oraz przyjemny zapach - takimi cechami arnika górska ju? dawno oczarowa?a mi?o?ników przyrody. Ta popularna w ca?ej Europie bylina jest te? cennym lekiem, z którego zwolennicy naturalnej medycyny ch?tnie korzystaj? do walki z dokuczliwymi ranami. Z suszonych kwiatów oraz z ca?ego ziela arniki górskiej ch?tnie korzysta te? kosmetyka naturalna. W jaki sposób?

Arnika górska, jako ro?lina kosmetyczna, mo?e skutecznie wspiera? nas w walce o zdrowie skóry oraz o popraw? jej wygl?du. Kosmetyki naturalne doceni?y tu przede wszystkim kwiaty arniki, w których znajduj? si? cenne olejki lotne. W jaki sposób mo?na wykorzysta? ich moc? Arnika górska, a raczej wyci?g z jej kwiatów, to cenny dodatek do kremów przeciwzapalnych.

Wyci?g z tej ro?liny sprawdza si? jednak i w tych kremach, które maj? oczyszcza? cer? oraz wspiera? proces jej regeneracji. Jako ro?lina kosmetyczna jest te? arnika górska cz?stym dodatkiem do p?ynów do twarzy, mo?na z niej te? przygotowa? cenne dla zdrowia skóry parówki.

Takie zabiegi doskonale sprawdzaj? si? tu? przed na?o?eniem maseczki kosmetycznej, a dobrze przygotowana do zabiegu skóra jest w stanie wyci?gn?? z takiej maseczki znacznie wi?cej cennych sk?adników. Arnik? górsk? dodatkowo znajdziemy w niektórych kosmetykach do piel?gnacji w?osów, dla których ta ro?lina kosmetyczna mo?e si? okaza? cennym sojusznikiem w walce o zdrowie i pi?kny wygl?d.